bộ phận quảng bá Kashiwa

Tại thành phố Kashiwa, chúng tôi trích dẫn và công bố các bài báo từ “quảng bá Kashiwa” trong số ra ngày 1 và 15 mỗi tháng được dịch sang tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

柏市では、毎月1・15日号の「広報かしわ」から記事を抜粋し、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ベトナム語に翻訳し公開しています。